Bouwspeeltuin Jeugdland

Harry Meerts krijgt Anna van Rijn Penning

Onze penningmeester Harry Meerts heeft op donderdag 24 januari de Anna van Rijnpenning ontvangen uit handen van burgemeester Frans Backhuijs.

De Anna van Rijn-penning wordt uitgereikt aan hen, die zich belangeloos op buitengewone wijze, geruime tijd hebben ingezet voor stad en samenleving Nieuwegein, op algemeen, kerkelijk-, cultureel-, sociaal-, maatschappelijk of sportief gebied.

Harry Meerts
is op 1 januari gestopt als penningmeester van Stichting Proxima na 22 jaar bestuurslid te zijn geweest.
Hij startte bij de VPTZ Zuid Utrecht en na samengaan met de Stichting Hospice werd hij in 2008 penningmeester van overkoepelende stichting Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis.
Behalve bij Proxima is hij ook penningmeester (geweest) bij diverse Nieuwegeinse vrijwilligersorganisaties zoals sportvereniging UVV (van 2006 – 2012), Bouwspeeltuin Jeugdland (sinds 2012), seniorenorganisatie KBO (sinds 10 jaar, eerst als penningmeester, later als lid reiscommissie) Kunstenaarscentrum KCN (sinds 2014), Geinexpress (sinds 2017) en bij het wijknetwerk Fokkesteeg (sinds drie jaar).
De Anna van Rijnpenning is door het college toegekend aan Harry Meerts voor zijn inzet voor de stad en samenleving.