Spelen en Corona

Door de corona maatregelen wordt ook het spelen op Bouwspeeltuin Jeugdland anders.

Algemeen

We vragen u om u aan de regels van het RIVM en Jeugdland te houden.

-Stichting Bouwspeeltuin Jeugdland Nieuwegein en haar bestuursleden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden door bezoekers en/of ouders/verzorgers of vrijwilligers als bezoekers en/of ouders/verzorgers of vrijwilligers de maatregelen van het RIVM niet naleven en handhaving overtredingen constateert en bekeurt.

-Bezoekers en ouders/verzorgers volgen de instructies van de vrijwilligers op. Gebeurd dit niet dan kan de toegang geweigerd worden, kunnen wij bezoekers verwijderen of sluiten wij de speeltuin.

-We communiceren de regels van het RIVM en Jeugdland via de website, Facebook (verwijzen naar website), nieuwsbrief en op Jeugdland.

-Spelen op Bouwspeeltuin Jeugdland Nieuwegein was, is en blijft op eigen risico.

-Als vrijwilligers zich afmelden, kan dit tot wijzigingen in de opening of de beschikbaarheid van speelmaterialen bij Jeugdland leiden.

-Iedereen houdt anderhalve meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 12 jaar onderling. Ook ouder(s)/verzorger(s) en kinderen die uit één huishouden komen hoeven zich niet aan deze regel te houden.

-Regelmatig handen wassen. Je droogt ze met een papieren handdoek.

-Niezen en hoesten doe je in je elleboog.

-Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze daarna weg in de pedaalemmer.

-Geen handen schudden.

 

Bezoekers

-Ga voor je naar Jeugdland komt naar het toilet.

-Bij het hek vragen we of er verkoudheidsklachten zijn bij bezoekers en/of gezinsleden.

  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
  • Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. 

-Kinderen en hun begeleiders wassen na binnenkomst en bij vertrek hun handen met zeep en drogen ze af met een papieren handdoek. Gebruikte handdoeken gaan in de pedaalemmer. Dit kan bij de buitenkraan naast de deur van het gebouw.

-Er kan alleen buiten gespeeld worden.

-Het toilet is beschikbaar voor bezoekers. De rest van het gebouw niet.

-Bij plas ongelukjes of EHBO incidenten mogen we niet helpen. Dan worden ouders gebeld. Alleen bij EHBO noodgevallen wordt er geholpen.

-Horeca is open.

 

-Wij desinfecteren de speeltoestellen en speelmaterialen niet.

-Bij voldoende vrijwilligers zijn de vaste speeltoestellen en het bouwgereedschap beschikbaar om mee te spelen. Bij onvoldoende vrijwilligers beslissen zij wat er beschikbaar komt.