Over Jeugdland

Historie van Bouwspeeltuin Jeugdland

In 1989 werd het openluchtbad Watergein in Nieuwegein-Zuid gesloten. De buurt was woedend, want het zwembad was een ontmoetingsplek voor de bewoners. Ter compensatie werd het terrein geschikt gemaakt voor een bouwspeeltuin. Tegenwoordig zijn er nog steeds kenmerken te zien van het oude zwembad. Tot 1 januari 2006 was Bouwspeeltuin-Zuid een plek waar duizenden kinderen hun vrije tijd en een deel van hun vakanties hebben doorgebracht. Door verandering in het lokale beleid kon vanaf 1 januari 2006 geen beroepskracht meer worden ingezet en werd verwacht dat buurtbewoners de verantwoordelijkheid overnamen. Na enige aarzeling kwam er een kerngroep, die op 13 april 2006 de Stichting Jeugdland Nieuwegein heeft opgericht met het doel om de bouwspeeltuin weer terug te geven aan de kinderen. De eerste stap van de nieuwe stichting was het verkrijgen van middelen. Die kwamen er in de vorm van een doorstartsubsidie van de gemeente Nieuwegein. Inmiddels was gebleken, dat het terrein en het gebouw de voorgaande jaren zwaar verwaarloosd waren. Terrein en speeltoestellen waren gevaarlijk en onveilig voor kinderen. Jeugdland vroeg en kreeg een aanvullende subsidie van de gemeente Nieuwegein. Hiervoor werd destijds een plan opgesteld.

Wederopbouw

De eerste fase (2007-2008) betrof de herbestrating, het saneren van het speelgoed en de bouwmaterialen, de afrastering, de aanleg van een zandbak en het verplaatsen van de skelterbaan en de kabelbaan. Vrijwilligers hebben hierin vele uren geïnvesteerd.

In de tweede fase (2008-2009) ging het om het verhogen van de speelwaarde van Jeugdland. Met behulp van sponsoren, de gemeente en vrijwilligers werd de skelterbaan gerenoveerd, een korfschommel geplaatst, een heuvelglijbaan aangelegd, de zandbak van een drakentafel voorzien en een pannaveld aangelegd. Ook werd het gebouw van binnen en van buiten opgeknapt. Vanaf 1 augustus 2008 gingen op de zaterdagmiddagen de poorten voor de kinderen weer open. Snel daarna ook op de woensdagmiddag.

Ondertussen zijn we jaren verder. Jeugdland is een gezonde organisatie die volledig draaiende wordt gehouden door een leuke groep vrijwilligers. Dankzij hen en alle particulieren en bedrijven (zie ook de sponsorpagina) die ons geholpen hebben met o.a. advies, pallets, kortingen, mankracht en goederen, zijn wij de speeltuin die we nu zijn. Hartelijk dank daarvoor.

We nodigen u van harte uit om te komen kijken, spelen en elkaar te ontmoeten.