MVO

(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Stichting Jeugdland Nieuwegein is een kleine non-profit organisatie die volledig op vrijwilligers draait. Ook Jeugdland wil graag haar verantwoordelijkheid nemen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Hierin werken wij o.a. samen met Kledingbank4Nieuwegein, Speelgoedbank Nieuwegein en Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein. Drie keer per jaar zamelt Jeugdland goederen in voor deze organisaties en in overleg levert Jeugdland de ingezamelde goederen ook bij de desbetreffende organisatie af.
Tijdens de opening van het speeltuinseizoen van Jeugdland, de eerste zaterdag van maart, tijdens de KinderVakantieWeek en op 11 november met Sint Maarten zamelen we, na overleg met de organisaties, kleding, schoenen, huishoudelijk textiel, speelgoed en voedsel in. Hiervoor doen wij een oproep aan ons kinder- en vrijwilligersbestand.
Maar ook aan Jeugdland gedoneerde kleding en speelgoed, die wij zelf niet kunnen gebruiken, geven wij door aan de kleding- en speelgoedbank.

Wat onze eigen organisatie betreft doen we het volgende. We gooien niet zomaar weg wat kapot is. Als het enigszins kan repareren we en als dat niet lukt, slaan we de nog bruikbare onderdelen op voor hergebruik. Verder gebruiken we regelmatig kosteloos materiaal. Denk daarbij aan lege literblikken om de spijkers in te doen, eierdozen of wc rolletjes om mee te knutselen, autobanden die we gebruiken als plantenbak en aan pallets die gedoneerd worden door allerlei bedrijven, waar de kinderen die ons bezoeken hutten van kunnen bouwen. We houden de sociale media en Marktplaats in de gaten voor gratis op te halen materialen en we kopen de meeste skelters tweedehands in.

Om spelen en ontmoeten op Jeugdland voor iedereen haalbaar te maken heffen wij geen entree en zijn de kosten voor versnaperingen laag. Een aantal activiteiten wordt gratis aangeboden. Als er toch een bedrag gevraagd wordt, houden we die zo laag mogelijk. Op ons terrein staat een KinderzwerfboekStation. Een kast met kinderboeken die gratis meegenomen mogen worden.

Voor het onderhoud van het gebouw en het terrein werkten wij samen met Lister. Lister begeleidt mensen met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblemen. En wij bieden middelbare scholieren de mogelijkheid om hun Maatschappelijke Stage bij Jeugdland te doen.