Visie en Missie

Jeugdland heeft het buitenspelen van kinderen altijd heel belangrijk gevonden. Buitenspelen is gezond en goed voor de ontwikkeling van de motoriek. Ook verhoogt buitenspelen de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind.
In de toekomst zien we Jeugdland als een plek waar kinderen op een veilige manier in aanraking komen met de natuur. De kinderen kunnen op verschillende gebieden groeien:
Buiten in de natuur en tijdens het hutten bouwen kunnen de kinderen hun grove motoriek stimuleren en hun zelfvertrouwen vergroten. Ze vergroten hun creativiteit en fantasie, dit kan later goed van pas komen.
Binnen, tijdens een van de knutselactiviteiten, wordt de fijne motoriek gestimuleerd.
Tijdens het spelen, buiten én binnen leren de kinderen rekening houden met elkaar. Dit maakt het makkelijker om samen te werken en nieuwe vriendjes te maken, op school maar ook zeker ook op Jeugdland.

Jeugdland biedt naast natuur en activiteiten een mooie plek voor ontmoetingen, van kinderen maar ook van ouders. Terwijl de kinderen lekker aan het spelen zijn, kunnen de ouders genieten van koffie of thee. Daarnaast heeft Jeugdland een (gratis) drinkronde voor de kinderen die net lekker hebben gespeeld.

Doordat de kinderen onder begeleiding van ouders en vrijwilligers spelen biedt Jeugdland een veilige omgeving. Ook is er altijd EHBO aanwezig.

In de toekomst hoopt Jeugdland haar deuren vaker te openen, bijvoorbeeld in de schoolvakanties de hele week in plaats van alleen op de woensdag- en zaterdagmiddag. Hiervoor heeft Jeugdland meer vrijwilligers nodig. Dus als u als ouder wilt dat uw kinderen op een veilige manier kunnen buiten spelen en dit ook andere kinderen gunt, meld u dan aan om ons te helpen als vrijwilliger. Dan zorgen wij, samen met u, voor een veilige omgeving waar kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Onze missie is Spelen, (ont)moeten en leren in de groenste speeltuin van Nieuwegein.